Web-Logo-Netje-Reezigt-2022-100x300

Behandeling

De behandeling is gericht op volledig herstel, waarbij de gehele mens centraal staat.

Eerste consult:
anderhalf tot twee uur.

Uitgangspunt is de klacht waarmee iemand komt en daarnaast wordt besproken of er andere klachten of overgevoeligheden zijn, hoe is iemand als persoon en hoe hij/zij op bepaalde momenten heeft gereageerd. Ook de ziektegeschiedenis, voeding, slaap, menstruatie, erfelijke belasting en andere specifieke eigenschappen komen aan bod.
Op het totaalbeeld wordt een passend homeopathisch middel voorgeschreven.

Vervolgconsulten:
ongeveer een uur.

Een week of vier na het eerste consult wordt een vervolg gepland, waarin besproken wordt wat het effect van het middel is geweest. Er wordt bekeken of een herhaling van het middel gewenst is of dat er voor een ander middel gekozen moet worden. Hierop wordt indien nodig wederom een vervolgconsult gepland.

Hoe lang een behandeling duurt is van verschillende factoren afhankelijk:

de aard van de klacht, hoe lang bestaat de klacht, is er een zware erfelijke belasting, welke factoren zijn bepalend voor de klacht en zijn die nog steeds in het leven van de patiënt aanwezig, etc.

Omdat de onderliggende verstoorde balans behandeld wordt en klachten gezien worden als vertaling daarvan, kan bij iedere klacht, op ieder gebied, een homeopathische behandeling verlichting geven. Dus bij fysieke en emotioneel/mentale, acute of chronische klachten, bij auto-immuunziektes of klachten na een ongeluk of val.

Vaccinaties kunnen homeopathisch begeleid worden en eventuele bijwerkingen van vaccinaties kunnen behandeld worden. Er wordt dan altijd eerst een consult gepland om het traject te bespreken.

Voor meer informatie kunt u even bellen of en e-mail sturen.

Mogelijke klachten

Specifieke fysieke klachten